Havard Hughes' Carmarthenshire Broadband Survey

I’ve recently written about my experience of Broadband access as a Carmarthenshire small business owner:

With the online world being the future in many cases for both office work and retail I am running a survey on broadband.  It is a top priority for me to get Carmarthenshire’s broadband properly connected to our homes and businesses. 

Yn ddiweddar, dwi wedi ysgrifennu am fy mhrofiad o fynediad band eang fel perchennog busnes bach yn Sir Gaerfyrddin:

Gyda'r byd ar-lein yn ddyfodol mewn llawer o achosion ar gyfer gwaith swyddfa a manwerthu, dwi'n cynnal arolwg ar fand eang. Mae'n brif flaenoriaeth i mi gael cysylltiad band eang rhwng Sir Gaerfyrddin a'n cartrefi a'n busnesau.

Let me know your experiences - Gadewch imi wybod eich profiadau

Havard's Carmarthenshire Broadband Survey

  • 1 Current Broadband
  • 2 National Issues
  • 3 Get involved
  • 4 Your details
1.1. Do you agree with our campaign to get Carmarthenshire's broadband connected?
1.2. How satisfied are you with the current quality of broadband?

You may also be interested in