Save Our Hospital - Achub Ein Hysbyty

We still need to save our General Hospital at Glangwili. It is not only is it a vital service for our County Town, it is also the only general hospital serving many people living across rural west Wales.  

The Welsh Government would not ask Cardiff residents to travel for hours to access healthcare.  So why should people in Carmarthenshire?  We can’t let our hospitals be the price of a cosy Cardiff deal between Welsh Labour and Plaid Cymru.  

As your MS I will use my voice for our Glangwili and Llandovery hospitals to be safeguarded and upgraded.

 

https://www.facebook.com/SaveGlangwili

 

Mae angen i ni achub ein Ysbyty Cyffredinol yn Glangwili o hyd. Nid yn unig y mae’n wasanaeth hanfodol i’n Tref Sirol, ond hefyd yw’r unig ysbyty cyffredinol sy’n gwasanaethu llawer o bobl sy’n byw ledled cefn gwlad gorllewinol Cymru. 

Ni fyddai Llywodraeth Cymru yn gofyn i drigolion Caerdydd deithio am oriau i gael mynediad at ofal iechyd. Felly pam ddylai pobl yn Sir Gaerfyrddin? Ni allwn adael i’n hysbytai fod yn bris bargen glyd yng Nghaerdydd rhwng Llafur Cymru a Phlaid Cymru.

Fel eich AS, byddaf yn defnyddio fy llais er mwyn i’n hysbytai Glangwili a Llanymddyfri gael eu diogelu a’u huwchraddio. 

https://www.facebook.com/SaveGlangwili

Save Our Hospital - Achub Ein Hysbyty

  • 1 Current Glangwili Hospital
  • 2 National Issues
  • 3 Get involved
  • 4 Your details
1.1. Do you support our campaign to keep Glangwili Hospital open?
1.2. How satisfied are you with the current quality of services at Glangwili Hospital?